Zdvojené podlahy ELEVFLOOR

NÁVOD PRO INSTALACI ZDVOJENÉ PODLAHY ELEVFLOOR
Nosná struktura typ 9A

Před počátkem instalace zdvojené podlahy je nutno určit následující:

 • Stanovit základní počáteční osy kladení podlahy
 • Překontrolovat rozměry místnosti a vyznačit umístění stojek
 • Vyznačit umístění všech stojek, které by vyšly mimo místnost
 • Vyznačit vodorovnou rovinu výšky zdvojené podlahy na stěny místnosti.

 

Doporučené nářadí:

 • Ruční okružní pila (mafl), elektrická vrtačka, šroubovák.

 

Základní pravidla montáže:

 • Začněte montáž od bodu umístěného u nejdelší a nejpravidelnější stěny
 • Veškeré stojky lepte na suchý, rovný a očištěný povrch podlahy
 • Množství lepidla pod každou stojku odpovídá cca objemu malé krabičky od zápalek

 

Umístění stojek a nastavení výšky podlahy – příklad:

 • umístěte stojku č.: 1 a nastavte její výšku na výšku horní plochy zdvojené podlahy minus tloušťku panelu.
 • Umístěte stojku č.: 4 (stojka vzdálená 180 cm od stojky č.: 1 )
 • a nastavte její výšku pomocí vodováhy nebo laserového nivelačního zařízení na stejnou výšku jako u stojky č.: 1.
 • Umístěte stojky č.: 2 a 3 ve vzájemné vzdálenosti 60 cm od sebe.
 • Učiňte to samé pro zbylé strany
 • ( 1-10, 10-7, a 4-7, viz obrázek).
 • Potom umístěte ostatní stojky a nastavte je na stejnou výšku jako ty, které byly umístěny vedle.

 

Další pokyny k montáži:

 • Vložte rastrové tyče a zašroubujte upevňovací šroubky jak je naznačeno na následujícím obrázku.

 

 

 

 • Rastrové tyče u obvodových stěn místnosti zkraťte na potřebnou délku.
 • Na horní plochu stojek a rastrových tyčí nasuňte těsnící podložku, dbejte na správné umístění podložek na stojky.
 • Ověřte, zda jsou horní plochy stojek dokonale vodorovné.
 • Nyní uložte panely zdvojené podlahy.

 

 

Přístroje a zařízení instalované dnes jako technický zázrak, mohou být zítra již překonané. Jedná se i o komunikační prostředky, elektrické rozvody, domovní instalace apod. Ani v době jejich instalaca nelze s jistotou říci, jestli a jak dlouho zůstanou nezměněny. |Zdvojené podlahy umožňují ke všemu, co je pod nimi uloženo, kdykoli snadný přístup bez nákladů, bez stavebních prací, bez prachu a hluku.

 

 

Základním prvkem zdvojených podlah ELEVFLOOR
Jsou panely o rozměrech 600x600 mm uložené na pokovených ocelových stojkách opatřených závitem, který umožňuje rektifikaci.

Běžná výška zdvojené podlahy je od 100 mm do 990 mm nad základní úrovní podlahy.

Stojky se skládají z ocelové základní desky, která se lepí na upravenou podlahu
Základní deska má navařené pouzdro, do kterého se zasouvá stavěcí šroub s proti-matkou. Na konci stavěcího šroubu je navařena podpěrná část opatřená plastovou podložkou, na kterou dosedá roh podlahového panelu.

Podložka zaručuje pružné uložení panelů, které musí být ustaveny do naprosto vodorovné roviny ve všech

 

Pro zvýšení stability a tuhosti podlahy se používají rastrové tyče. Vytváří horizontální rámový rastr 600x600 mm a zaručují vodivé propojení celé soustavy. Uzemnění pak může být provedeno v jediném připraveném bodě.

Podlahové panely jsou dodávány v několika typech:

 • P 40 SD – panel o rozměrech 600x600 mm s jádrem z dřevotřískové desky o vysoké hustotě (700 kg/m3) a tloušťce  38 mm. Spodní část panelu je kryta hliníkovou fólií tl. 0,05 mm, boky jsou pokryty samozhášivou plastovou páskou tl. 0,4 nebo 0,8 mm.
 • P 40 CL – panel o rozměrech 600x600 mm s jádrem složeným z cementového základu plněného dřevitými vlákny o hustotě 1400 kg/m3 a tloušťce 37 mm. Spodní část je kryta hliníkovou fólií tl. 0,05 mm. Boky jsou rovněž kryty samozhášivou plastovou páskou.     
 • P 40 KN – panel o rozměrech 600x600 mm s jádrem z anhydritu zesíleného vlákny, hustota 1450 kg/m3 , tloušťka 36 mm, spodní část Al fólie, boky – plastová páska.
 • P 40 CLP – panel o rozměrech 600x600 mm s jádrem z cementového základu plněného dřevitými vlákny, hustota 1400 kg/m3, tloušťka 28 mm, spodní část Al fólie, boky- plastová páska.

Všechny panely mohou být alternativně kryty ze spodní strany vanou z ocelového pozinkovaného     plechu tl. 0,05 nebo 0,08 mm. Rovněž mohou být v provedení s vodivým jádrem.