Zdvojené podlahy ELEVFLOOR

STAVEBNÍ REALIZACE

Požadavky na podklad, stavební připravenost:

  • Bezprašný, suchý povrch podkladu, rovinnost podkladu, rovinnost dle ČSN 74 4505.
  • Dostatečně únosný podklad.

Způsob usazení výrobku:

  • Suchá montáž podle kladečského výkresu.
  • Připevnění stojek k podkladnímu povrchu pružným lepícím tmelem.
  • Postupné výškové ustavení panelů pomocí rektifikovatelných stojek, dilatace krajních panelů u stěn zajištěna pružnou těsnící páskou.

Provoz a údržba:

  • Nevyžaduje speciální údržbu, krytina se udržuje podle druhu běžnými způsoby, u dřevotřískových panelů se doporučuje použít jen minimální množství vody.
  • Při případném vyjímání panelů a jejich následném ukládání je správné osazovat desky na stejné místo a ve stelné poloze (pootočení), jak byly vyjmuty.