Enviromentální politika

 

V rámci zlepšování svého environmentálního profilu se firma ERAMONT s.r.o. zavazuje:

  1. Plnit všechny zákonné požadavky týkající se naší společnosti v oblasti životního prostředí a to požadujeme i po našich subdodavatelích.

  2. Vzdělávat naše zaměstnance a prohlubovat jejich povědomí o ochraně životního prostředí.
  3. Usilovat o neustálé zlepšování v oblasti životního prostředí ve všech činnostech firmy jak u zaměstnanců tak i u vedení společnosti. Zaměřovat se zejména na prevenci v oblasti znečišťování životního prostředí.
  4. Zajistit udržování pořádku na pracovištích realizovaných zakázek firmy a ve všech prostorách společnosti.

  5. Stanovovat a vyhodnocovat environmentální cíle za účelem zlepšení ochrany životního prostředí

  6. Komunikovat se zákazníky, úřady a všemi našimi partnery